آرشیو اخبار

تشریح عملکرد «تاصیکو» در ۲ سال گذشته و ۶ ماه سال ۱۴۰۰

افزایش ۴۴۲ درصدی سود خالص تلفیقی گروه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ / رشد ۲۴۶ درصدی صادرات گروه صدرتامین در ۶ ماه ۱۳۹۹ نسبت به ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت تاصیکو گفت: افزایش ۴۴۲ درصدی سود خالص تلفیقی گروه از مبلغ ۱.۱۳۴ میلیارد تومان در سال مالی ۹۷ به ۶.۱۴۷ میلیارد تومان در سال مالی ۱۳۹۹و رشد ۲۲۳ درصدی صادرات گروه از مبلغ ۱۳۸ میلیارد تومان به مبلغ ۴۴۵ میلیارد تومان طی ۲ سال از دستاوردهای هلدینگ صدرتامین است.

آخرین اخبار

گزارش و اخبار ویدئویی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مطب 365
فهرست