اخبار داغ انرژی در یک ماه اخیر

آرشیو اخبار انرژی

مدیر اداره آموزش وتعالی منابع انسانی هلدینگ پترو پالایش اصفهان:

پالایشگاه اصفهان نخستین پالایشگاه کشور دراستفاده از فناوری VR در فرایند یادگیری است.

مشهدی گفت: هلدینگ پترو پالایش اصفهان به عنوان اولین پالایشگاه نفت کشور در استفاده از فناوری VR در فرایند یادگیری، باعث افزایش اثربخشی آموزشی پرسنل عملیات شده است.

آخرین اخبار

فهرست